Impero ERP Web based solution Elements Resourse planning
Това са част от индустриите, в които Имперо е успешно внедрено. Тук можете да прочетете за някои специфики при внедряването на Имперо в съответните индустрии.