Impero ERP Web based solution Elements Resourse planning
SaaS

SaaS (Software-As-A-Service), или „софтуер под наем“, е начин на използване на софтуер, при който клиентът не инвестира нито в хардуер и поддръжката му, нито в лицензи за приложението. Вместо това заплаща месечна такса, срещу която получава пакет Имперо-Търговия (Маркетинг, Продажби, Склад, Финанси, Снабдяване, Документи). Размерът на месечната такса се определя от броя потребители на приложението. По желание на клиента стандартният пакет може да бъде разширен и в него да бъде включен и модул CRM, при което ще бъде увеличена месечната такса. SaaS е удобен за стартиращи и малки компании, които не желаят да инвестират в закупуване на собствено решение. Както при хостинга, "Ладжър" гарантира за сигурността на данните и конфиденциалността.

Financing, Subsidies
 
View more distributions
Business Intelligence
SaaS
SaaS