Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Преди започване на работа със софтуерното решение често се налага да бъдат въведени първоначални данни. "Ладжър" се е погрижила при първоначалната инсталация да има голямо количество първоначални данни, но тези, които са специфични за компанията, трябва да бъдат въведени на ръка или импортирани. При наличие на достатъчно време и човешки ресурс се препоръчва данните да бъдат въдени на ръка. Това позволява те да бъдат проверени, ненужните - отстранени, а потребителите – обучени да работят.
 
Следваща услуга
Техническа поддръжка
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване