Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Следвайки дефинирането на целите и обхвата на проекта, екипът на "Ладжър" изготвя предварителна оферта. Това е междинен етап, който цели да предостави предварителни финансови и времеви параметри на клиента.

Одобрението на предварителната оферта е основание за клиента да даде повече и по-конкретна информация за проекта, а за "Ладжър" - да инвестира нужните ресурси в съставяне на задание и проектиране.

 
Следваща услуга
Проектиране
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване