Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Заданието е документ, съставен от екипа на "Ладжър" на етап проектиране с участието на клиента и одобрен от него. Това е документът, показващ конкретните решения. Той следва точно определен формат.

 Нещо, което често се пренебрегва от клиентите, е необходимостта този документ да бъде детайлен. Ние препоръчваме всичко, дори и очевидното, да бъде вписано, за да се гарантира пълнота на решението.

Заданието става основата за окончателна оферта и е неразделна част от договора.

 
Следваща услуга
Интеграция
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване