Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Внедряването е процес, в който голяма част от усилията трябва да се положат от страна на клиента. Поради това планирането на ресурсите е от изключителна важност с оглед нормалната ежедневна работа. Специалистите от екипа на "Ладжър" могат да бъдат незаменими при планирането на ресурсите на клиента в етапа на внедряване на приложението – те познават в детайли сложността на задачите, които предстои да се извършат, уменията на служителите за работа с приложението и общия обем работа.
 
Следваща услуга
Планиране на финансите
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване