Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Заедно с избора на решение се преценява дали наличните функционалности заедно с възможните настройки, които стандартно всеки модул предоставя, покриват изцяло нуждите на клиента и проекта. Нерядко поради спецификата на всеки бизнес и компания се налагат допълнителни доработки. Тези доработки биват идентифицирани от нашите бизнес анализатори. В този процес помага одитът, ако клиентът е пожелал такъв, и представянето на Имперо.

Колко по-рано бъде идентифицирана нуждата от доработки, толкова по-малко биха стрували те на клиента. В случай, че те са идентифицирани на етап внедряване, се рискува да не бъдат съвместими с други части на системата и това би довело до повече доработки и понякога трансформиране на вече въведени данни.

 
Следваща услуга
Презентация на Имперо
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване