Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Понякога, за да бъде по-добре избрано решение, идентифицирани нуждите от доработки и дефинирани целите на проекта, по желание на клиента може да се направи одит на съществуващото положение. В този случай нашите бизнес анализатори провеждат срещи с представители на различните звена на компанията, извличайки от тях независимо и неповлияно от управлението на компанията мнение относно състоянието и нуждата от промени в звеното/компанията.

В зависимост от проекта, по време на одита могат да се включват специалисти от следните области: бизнес анализ, продажби, управление на производство, логистика, снабдяване, системна администрация, обучение, качествен контрол, ИТ инфраструктура, човешки ресурси, маркетинг, дизайн.

Извършването на одит помага за по-точното дефиниране на целите и обхвата на проекта, намалява срока за внедряване, намалява крайната цена и срока за изпълнение на проекта. Възможно е и одитът да идентифицира липса на готовност от страна на компанията за внедряване на ERP решение, а понякога и липсата на такава нужда.

 
Следваща услуга
Определяне на нуждата от софтуерни доработки
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване