Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

След първоначалния анализ бизнес анализаторите на "Ладжър" избират един от наличните стандартни пакети с модули, който покрива най-близко търсеното решение от клиента.

Стандартни пакети с модули:

  • Имперо Търговия
  • Имперо-Производство

Допълнително може да се прави избор между различни версии на модулите, както и да се добавят модули. Списък с наличните модули:

 
Следваща услуга
Одит на съществуващото положение
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване