Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Донастройки след процеса на внедряване са възможни, като според големината си те могат да бъдат оформени като под-проекти.

Често причина за донастройки са промени в бизнес процесите, нови бизнес процеси или включване на нови дейности, които да се управляват от ERP решението.

 
Следваща услуга
Допълнително обучение
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване