Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Доработките често възникват по време на внедряването, когато потребителите започнат да използват решението и имплементаторите идентифицират нужда от такива. Често това са бързи клавиши, специализирани екрани, но понякога се откриват специфики, изпуснати на етап задание. Те се описват, анализират, приоритизират и възлагат за доработка.
 
Следваща услуга
Обучение
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване