Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

С времето персоналът на нашите клиенти се сменя или биват назначавани нови служители. В тези случаи клиентът може сам да обучи новите служители или да се обърне към нашите специалисти.

Понякога допълнително обучение се налага в резултат на нова функционалност в системата или промяна в съществуваща.

 
Следваща услуга
Консултиране
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване