Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Всички дейности в групата етапи "Запознаване с проекта" кулминират в планиране на целите и обхвата на проекта.

С наличната информация от всички предходни етапи и с участието на клиента се дефинират целите и обхватът на проекта. Понякога това е малка част от по-голям проект, който нашите консултанти са посъветвали да бъде разделен на фази или клиентът е решил да раздели на базата на наличните времеви и финансови ресурси.

 
Следваща услуга
Предварителна оферта
 
Вижте още услуги
Уеб базирано ERP решение

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване