Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Изграждането и успешното внедряване на една ERP система е относително дългосрочен и нелек процес, който преминава през определени етапи на работа. Започва се с пълен анализ на компанията, в която се въвежда, за да се стигне до настройката на системата, нейното успешно внедряване и последваща поддръжка и развитие.

Запознаване с проекта

Софтуерна доработка

Договор

Инсталация и настройка

Поддръжка и развитие

Внедряване