Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Всички сайтове, разположени и достъпни на домейните ladger.com и ladger.net, както и на техните производни, са собственост на „Ладжър” ООД и всеки, който има достъп до тях, се съобразява с правилата за ползването им. Публикуваната на тях информация не представлява предложение, съвет или препоръка да закупите наш продукт или услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.

Ограничение на отговорността
„Ладжър” ООД не носи никаква отговорност за евентуални директни, индиректни или последващи вреди и загуби, появили се при използването на горепосочените приложения или на техни връзки към други уебсайтове. „Ладжър” ООД не е ангажирана и с възможни вмешателства в интернет компютърната ви система от страна на неоторизирани лица. В този смисъл ви напомняме за риска от вируси и от целенасочени атаки на хакери. За защита от вирусите е препоръчително да се използва последна версия на браузъра и антивирусния софтуер.

Връзки
„Ладжър” ООД не носи отговорност за съдържанието и политиката за съхранение на личната информация на уебсайтовете, с които има връзки.

Авторско право
Съдържанието на уебсайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уебсайта на „Ладжър” ООД за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на компанията.

Промяна на съдържанието и на правилата за ползване на сайта
„Ладжър” ООД си запазва правото да актуализира и променя без предизвестие съдържанието на сайта и правилата за ползването му. Валидността на подобна промяна влиза в сила от момента на публикуването й в сайта.