Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Трудно може да се предвиди колко време отнема внедряването на една такава система. Идеята, че ERP се внедрява за 3-4 месеца е нереалистична – такъв срок може да бъде достатъчен само, ако предприятието е много малко или се внедрява само част от цялата система.

Срокът за внедряване е функция от много параметри. Част от тях са:

ERP сложността на проекта;
ERP мащабът;
ERP отделеният ресурс от страна на компанията-поръчител;
ERP поставените цели;
ERP доколко динамична е системата – дали има система за динамични характеристики, дизайнер за документи, дизайнер на справки, номенклатурни данни и т. н.

Класическата ERP система, за разлика от стандартния софтуер, спада към така наречената категория „тежки за инсталиране и настройване”. В началото се започва с базови функционалности, като поетапно се преминава към пълния набор от модули.

Пълното внедряване на една ERP може да отнеме от няколко месеца до няколко години – обикновено e между 6 и 18 месеца.

Медицинска индустрия
 
Вижте още полезна информация
Каса, Банка
ERPКолко време отнема внедряването на една ERP система?