Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Няма точен отговор на този въпрос.

Цената сама по себе си е комплексно понятие и затова е важно да се дефинират обхватът и нейната структурата. Често компанията-поръчител подценява индиректните (скрити) разходи за внедряване – участието на персонала (ключовите мениджъри, мениджър на проекта, мениджър качествен контрол), обучението на служителите, несъвместимост с наследяваните софтуерни решения, периодът на паралелна работа, пренос на данни, консултации, събиране на данни за бизнес анализ, модификации и т.н.

ERP Специфика на предприятието
ERP Покритие на бизнес процеси - мащаб
ERP Дефинирано ниво на аналитичност
ERP Софтуерни лицензи – брой работни места (конкурентни връзки към DB)/продължителност на ползване/брой ползвания/брой операции и т.н.
ERP Цената за бизнес анализ
ERP Софтуерно адаптиране и настройка
ERP Цената за обучение
ERP Цената за преструктуриране, обработка и пренос на старите данни
ERP Интеграция с други софтуерни системи/машини/услуги (extranet приложения, уебсайт)
ERP Положените усилия от страна на компанията-поръчител - пропуснати ползи от „загуба на ценно време”
ERP Период за паралелна работа

ERP Е СКЪП ПРОЕКТ!

Инвентаризация
 
Вижте още полезна информация
Търговия
ERPКолко струва една ERP система? От какво се определя?