Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
ERP Софтуерно решение - необходими функционалности
ERP Колко инсталации има и колко от тях са в съответния бранш
ERP Обърнете внимание в коя версия се намира продуктът
ERP Използвана технология – може ли да поеме все по-нарастващите обеми информация
ERP Колко е динамична системата. Ниво на персонализация
ERP Сигурност на системата отвътре и отвън – нива на достъп
ERP Потребителски интерфейс – ползваемост (default vs. custom interface)
ERP Цена за софтуерни лицензи и внедряване
ERP Възможности за бъдещо развитие
ERP Хардуерна, софтуерна и мрежова обезпеченост
ERP Специфики – разпределена структура, интеграция с други приложения/машини/услуги
ERP Каква е цената за поддръжка? Какво включва? Какво е времето за реакция?
ERP Какво е отношението на цената за лицензите към цената за внедряване?
ERP Каква е стойността на ROI (return of investment) за цялото решение?
ERP Пълнота на предлаганото решение – ще бъдат ли нужни допълнителни приложения?
ERP Опит на компанията-внедрител – възможност за качествено и бързо внедряване
ERP Екип на компанията-внедрител
Парични потоци
 
Вижте още полезна информация
Отношения с клиенти
ERPКак да изберем ERP решение?