Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
ERP Интегриране на информацията
ERP Повишаване на качеството – често внедряването е съпроводено с въвеждането на системи за качество – ISO, IT Mark, CMMI и т. н.
ERP Увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите
ERP Статистика и анализи в реално време
ERP Контрол и мониторинг на бизнес процесите
ERP Стандартизиране (уеднаквяване) на вътрешно-фирмените стандарти, документи, стил на работа и т. н.
ERP По-ниски разходи при обучение и въвеждане в работа на нови служители
ERP Изчисление и управление на себестойност/печалба
ERP Стандартизиране според световните икономически и финансови стандарти
ERP Оптимизиране на бизнес процеси. Преосмисляне. Реинженеринг
ERP Взаимстване на know-how и добри практики от внедрителя - „Разкажете ни за вас и ние ще ви кажем какво всъщност искате и как да го правите”
ERP Конкуренцията вече работи с такава система
ERP Доставчиците ни изискват да работим с ERP
ERP Оптимизиране на складови наличности (ABC анализ, анализ на продажбите, сезонност и т.н.)
Резервации
 
Вижте още полезна информация
ЕРП
ERPКаква са ползите от внедряване на ERP?