Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Исторически концепцията за ERP произлиза от по-простите MRP (Material Requirements Planning – планиране на материалните запаси) и MRPII (Manufacturing Resource Planning - планиране на производствените ресурси).

Управление на разходите
 
Вижте още полезна информация
Фирма
ERPКаква е историята на ERP?