Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Можете по лесен начин да обменяте информация с клиентите и доставчиците си, като им предоставяте нужната информация направо от вашата система. Можете да правите това, като я публикувате в персоналните части на клиентите си на сайта ви или предоставите набор от уеб услуги.

Многоскладово
 
Вижте още полезна информация
Счетоводство, Осчетоводяване
ERPИнтеграция с контрагенти/extranet