Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Вече не е задължително да използвате само персонален компютър за работа с уеб приложения. Поради това, че повечето последни модели мобилни телефонни разполагат с уеб браузър, вашата ERP система е достъпна дори когато имате само телефон в ръка. С уеб браузър разполагат и много други типове мобилни устройства – Palm, PDA и т. н.

Вашата уеб базирана ERP система е достъпна както когато се намирате в друг град или държава, така и в случаите, в които сте в офиса си, но не на работното си място. Управлението на данните е възможно, докато се намирате в конферентната зала, банката, склада, цеха, логистичния център или друг търговски обект на фирмата.

Многофирменост
 
Вижте още полезна информация
Артикули и продукти
ERPМобилност според крайните устройства