Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

В общия случай инсталацията, настройката и поддръжката на една ERP система се разделя на клиентска и сървърна. Когато вашата ERP система е уеб базирана, вие не се нуждаете от инсталация на клиентската машина (работните места).

При създаване на ново работно място единственото нещо, което е нужно, е уеб браузър. Не са необходими допълнителни инсталации или специални настройки.

Поддръжката и развитието на една ERP система са неотменна част от нейния жизнен цикъл. Поради това, че използвате уеб базирана ERP система, всички промени и модификации по системата се извършват само на едно място, без да е необходимо да се отразяват по всички работни места. Системата е една и се ползва от всички потребители от едно централно място. Това прави поддръжката й ефективна, бърза и евтина.

Артикули и продукти
 
Вижте още полезна информация
Артикули и продукти
ERPИнсталация, настройка и поддръжка