Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

ERP представлява интегрирана софтуерна информационна система, която се грижи за планирането и управлението на всички ресурси в едно предприятие - планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната дейност. Системата има за цел да обхване всички звена и бизнес процеси от живота на една компания.

Интегрирана система е тази, в която информацията се въвежда веднъж и, без допълнителна обработка (в реално време), се отразява във всички модули и подсистеми, като става достъпна за всички потребители.

ERP замества традиционните счетоводни, складови, маркетингови и т. н. информационни системи, като ги обединява в единна, унифицирана програма, разделена на взаимно свързани модули според отделните сектори в едно предприятие. Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността.

Повечето системи от този тип разрешават имплементацията на отделни модули, покриващи един или повече бизнес процеси.

Връщане на стока
 
Вижте още полезна информация
Фармацевтика
ERPКакво е ERP?