Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

За създаването на и работата с Имперо са използвани следните технологии:

Операционни системи

 • FreeBSD – UNIX базирана операционна система (сървър);
 • Microsoft Windows, Microsoft.NET Framework (работни станции).
Сървърни приложения
 • MySQL – сървър за бази данни. Направен е по модела клиент/сървър и се състои от mysqld демон и различни клиентски програми. Достъпен е за различни UNIX платформи, както и за Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, което го прави мулти-платформен. При UNIX платформи MySQL използва нишка, което го прави високопроизводителен и мащабируем сървър за бази данни;
 • Apache – уеб сървър с отворен код, стабилен и с поддръжка на добри функционалности. При UNIX платформите Apache е обикновено предпочетеният уеб сървър за повечето инсталации;
 • eAccelerator – приложение, което кешира вече компилираните PHP файлове и увеличава значително скоростта на PHP приложенията;
 • QMail – мейл сървър;
 • GNU Aspell – приложение за проверка на правописа.
Езици
 • PHP – съкращение от PHP Hypertext Preprocessor. Вграден език за създаване на скриптове от страна на сървъра. Работи в рамките на HTML документ, добавяйки към него възможност за генериране на съдържание по желание;
 • SQL – език за структурирани заявки. SQL е стандартният език за достъп до релационни бази данни и работа с информацията в тях. SQL е ANSI и ISO стандарт и се поддържа от почти всички релационни бази данни;
 • HTML/XHTML/DHTML – Hypertext Markup Language;
 • JavaScript - допълва HTML с функционалности в реално време;
 • CSS – Cascading Style Sheets;
 • C# – част от Microsoft .NET Framework;
 • HTC и HTA - Microsoft технологии за клиентски контроли;
 • XML;
 • Binary Behavior - Microsoft технология със затворен код. Използва се за по-големи клиентски контроли с повече функционалности. За имплементацията се използва езикът С# и платформата Microsoft.NET Framework;
 • AJAX – технология, базирана на JavaScript, която разрешава изпълнението на сървърни заявки в реално време.

Имперо е бизнес информационна система от клас ERP, изградена върху софтуерната платфома Елементс.

Елементс е софтуерна платформа за изграждане на уеб приложения, разработка на Ладжър.

Елементс осигурява необходимата среда за стабилна и сигурна работа на уеб базирани софтуерни приложения, високо ниво на потребителска настройка и широк спектър от функционалности.

Вижте повече за платформата тук.