Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

Търговия

Обхваща фирми, занимаващи се с търговия, покупки, продажби и складови наличности на стоки. Също включва дистрибуция, търгове, поръчки по ЗОП. 

Производство

Обхваща фирми, продаващи стока, която сами произвеждат.  

Услуги

Това са фирми, които се занимават основно с услуги и отчитат себестойност на база вложени материали, ресурси и работа.