Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Склад

Дефиниране на складовете на компанията заедно с права за достъп. Възможност за дефиниране на виртуални складове за клиенти, подизпълнители и др.

Планиране и следене на складовите наличности по артикули заедно с техните партиди и срокове на годност.

Въвеждане на ценова информация по доставчик за всеки артикул/материал.

Управление на движението на артикулите в склада - получаване, разпределение (преместване), разприхождаване, инвентаризация, бракуване и др.

Дефиниране на заместители.

Резервации на наличности - налични и бъдещи.

Средно претеглен метод за изчисляване на себестойността.

Инвентаризация на складове, отчитане на липси и излишъци. Печат на законово изискваните отчети.

Трансформация – процес по трансформация на артикули/елементи и материали в други без промяна в стойността (например препакетиране).

Продажби

Планиране и следене на складовите наличности на артикули. Дефиниране на минимални складови наличности.

Производство

Възможност за извършване на входящ, междинен и краен качествен контрол.

Дефиниране на места за краткотрайно съхранение на ресурсите, обусловени от процеса на производство.

Планиране и следене на складовите наличности на материали, суровини, полуфабрикати и готови изделия. Дефиниране на минимални складови наличности.

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Склад
Склад