Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Сервиз
Издаване на гаранционни карти.
Управление на входящите заявки за поддръжка и свързания с тях документооборот.
Планиране на обработването на входящи заявки.
Отчитане на извършената работа, отделеното време и вложените резервни части и материали.
Управление на абонаментни договори за поддръжка и свързаните с него фактури и плащания.
Управление на отношенията с външни сервизи.
Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Сервиз
Сервиз