Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Производство
Управление на производствени артикули, структури и рецептурници, заместители.
Дефиниция на машинния парк на предприятието, техническите характеристики на всяка машина, съвместимостта й с ресурсите, капацитет и производителност.
Създаване на техническа спецификация на изделието, планиране на производствената програма.
Дефиниране на различни продуктови модели и разновидности.
Управление на всички компоненти от производствено-йерархичната структура на изделието, заместители.
Цялостно планиране и управление на ресурсите на предприятието. Определяне на техните производствени и финансови параметри.
Автоматично и ръчно планиране на производството.
Окрупняване на структури.
Планиране на нужните материали, суровини, полуфабрикати и междинни изделия. Генериране на поръчки за доставка.
Отделяне и типизиране на ресурсите в компанията.
Дефиниране на производствени операции и процеси, релация с необходимите ресурси.
Издаване на сертификати за качество и характеристики.
Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Производство
Производство