Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Продажби

Позволява управление на поръчки на клиенти, техните падежи и фактуриране. Проследяване на статуса на поръчките за фактуриране, разприхождаване от склад, плащане.

Възможност една поръчка да има повече от една фактура, плащане и разприхождаване.

Генериране на заявки към модул Снабдяване за доставка на артикули по поръчка на клиент.

Гъвкава функционалност за обработка на сложни поръчки:
- поръчки от бюджетни и холдингови предприятия, в които поръчващият контрагент е различен от получателя на фактурата;
- съфинансиране на поръчки от няколко контрагента.

Изготвяне на търговски оферти:
- възможност за включване на няколко варианта в една оферта;
- множество режими за печат с опции за показване и скриване на детайли;
- възможност за включване на продуктово описание (форматиран по специален начин текст и снимки на продукта);
- проследяване на статуса на офертата;
- възможност за изпращане по имейл през системата.

Гъвкаво ценообразуване – индивидуални и групови ценови листи.

Поддръжка на стандартни схеми на плащане.

Бърз достъп до задълженията на клиента с информация за просрочените.

Резервация и блокиране на налични и неналични количества.

Подпомагане издаването на коригиращи документи (кредитни и дебитни изделия) и подмяна на стока.

Управление на проекти на компанията – група поръчка, част от голям проект.

Управление на участието в търгове:
- регистриране на намерение за участие;
- определяне на отговорник;
- закупуване на документация;
- анализ на документация;
- въвеждане на критерии за оценка;
- ценообразуване;
- отчитане на резултат, включително възможност за частично спечелен търг;
- съхранение на информация за неспечелените позиции;
- възможност за работа със заместители. Автоматично зареждане на такива от вече наличните артикули в системата. Автоматично определяне на единична цена на заместителя спрямо пропорциите към главния продукт;
- работа с клиентски наименования. Всички документи по този търг ще използват описаните клиентски наименования;
- проследяване на платени и възстановени парични гаранции за участие и добро изпълнение;
- автоматично деактивиране на търга след изтичането му с възможност за ръчно повторно активиране;
- проследяване на продажбите по търгове;
- справки за проследяване на изпълнимостта на търга, т. е. до каква степен клиентът е закупил количествата, които е заявил.

Работа с повече от една номерация фактури, независимо от физическото разположение на търговските обекти.

Кредитен контрол в два режима: ИНФОРМАТИВЕН, когато потребителят бива само информиран, и ОГРАНИЧИТЕЛЕН, когато системата не позволява извършването на продажбата.

Проследяване на продажбите към клиенти, използващи повече от едно юридическо лице.

Стандартен набор от справки и графики.

Продажби на свързани лица. Автоматично отразяване на документите за покупка и заприхождаване на стоката, ако се използва многофирменият режим на Имперо.

Управление на мотивационни програми – бонуси, комисиони, точки.

Възможност за интеграция с корпоративен сайт и E-Commerce /електронен магазин/.

Улеснения при наличието на процеси по разносна търговия. Работа с дистрибутори.

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Продажби
Продажби