Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Маркетинг

Представяне на контрагентите на компанията (клиенти, доставчици, партньори, подизпълнители и др.) с подробна контактна информация и възможност за въвеждане на повече от едно юридическо лице за всеки от тях.

Възможност за описване и работа със структурата на контрагентите – техните подразделения, търговски обекти и лица за контакт.
 
Групиране на клиентите по различни видове критерии, което подпомага бъдещата работа с тях.

Разделяне на контрагентите на клиенти, доставчици, подизпълнители и др., без да се налага да се дублират в случаите, когато един контрагент влиза в повече от една група.

Стриктен контрол при въвеждане на данните на клиента, непозволяващо въвеждане на невалидни и непълни данни. Проверка за дублиране на клиенти.

Интеграция с европейската база данни на данъчно регистрираните фирми с възможност за автоматично създаване на контрагента с неговите пълни данни само чрез въвеждането на неговия ИН по ДДС. Проверка на данните на европейските контрагенти.

Възможност за въвеждане на потенциални клиенти, на които могат да бъдат попълнени данните със закъснение или непосредствено преди да са нужни.

Конфигуриране на индивидуална схема на плащане, кредитен лимит и търговец, обслужващ клиента.

Лесен достъп до всички свързани документи/записи в системата, свързани с конкретния контрагент.

Въвеждане на банковите сметки на контрагентите, минимизиращо грешките при идентифициране на преводи и извършване на плащания.

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Маркетинг
Маркетинг