Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
CRM
 • Добавяне и своевременно обновяване на информация за контрагентите – форма на регистрация, продуктово портфолио, индустрия, търговски обекти (офиси, магазини и т.н.), специални събития за клиента и отрасъла му;
 • Дефиниране на цели за конкретен клиент, въвеждане на лица за контакти към клиент, степен на влияние при взимане на решение, категоризация на клиента;
 • История за предприетите активности (телефонни обаждания, изпратени email-и, проведени срещи и други) и реализирани проекти към даден клиент;
 • Дефиниране и планиране на активности (телефонни обаждания, срещи, email-и и други) – добавяне на повтаряеми активности, възможност за асоцииране на активността към проект или клиент, задаване на предефиниран резултат от изпълнението на активността;
 • Цялостно управление на задачи – въвеждане, добавяне на изпълнител, заместник, възложител, отдел, описание. Проследяване и определяне на ефективността на служителите чрез въвеждане на отчети, промяна на статус на задачата;
 • Управление на проекти – търговски, маркетингови (маркетингови кампании) и за абонаментна поддръжка. Водене на статистика, проследяване на успеваемостта на проектите, както и причината за тяхната неуспеваемост. Възможност за добавяне на екип към проекта и неговото оценяване;
 • Автоматизирано създаване на задачи към целевата група на маргетинговия проект;
 • Търговски календар – показва планираните и текущите активности на служителите. Дефиниране на права за достъп до календара на конкретен служител;
 • Справка фуния на продажбите – специалнизирана графична справка, която дава общ и детайлен поглед върху изпълнението на търговските проекти. Справката спомага за откриване на силните и слабите страни на търговците и определя местата, където е необходима допълнителна работа;
 • Справка оценка по проекти – позволява проследяване на средната оценка на екипа към проекта;
 • Справка „Моите планирани активности“ – стартира се автоматично при влизането на потребителя в системата и показва неговите бъдещи активности.
Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
CRM
CRM