Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Управленско счетоводство/ Финансови центрове
Дефиниране на финансови центрове;
Дефиниране на схеми за разпределение;
Дефиниране на правила за разпределение на суми по центрове;
Избор на обекти, които предоставят суми за разпределение по финансови центрове;
Ръчни и автоматично разпределение;
Списък на неразпределените суми;
Справка за настъпили корекции по разпределените суми;
Изготвяне на справки, отчети и графики;
Дефиниране на Отчет за приходите и разходите - ОПР;
Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още модули на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Управленско счетоводство/ Финансови центрове
Управленско счетоводство/ Финансови центрове