Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Търговия

Почти всяка компания е създадена с търговска цел. Имперо разполага с богат набор от функционалности, за да покрие дори и най-специфичните нужди в процесите по продажби и покупки:

 • поръчки и тяхното управление;
 • фактуриране:
  • независимо фактуриране и разприхождаване на стока;
  • фактури на английски език;
  • асистиране при кредитни и дебитни известия;
  • диапазони на номера на документи;
  • диапазони на номера по търговски обекти;
 • управление на складово стопанство:
  • виртуални складове по дистрибутори, физически складове;
  • входящо и изходящо окачествяване на стоки;
  • срок на годност и партиди;
  • заместители на продукти;
 • следене на парични потоци:
  • падежи: проследяване, гъвкави условия за плащане;
  • каса и банка;
  • плащане в алтернативна валута;
  • кредитен контрол;
 • търговски оферти;
 • смесени поръчки - съфинансиране на поръчки от няколко контрагента/фирми;
 • продажби на услуги;
 • бонуси и комисиони;
 • управление на поръчки по ЗОП;
 • CRM, отношения с контрагенти;
 • ценови листи:
  • общи;
  • индивидуални;
  • групови;
 • настройка и контрол на бизнес процеси;
 • възможност за интеграция с Е-commerce;
 • дистрибуция на стока, разносна търговия;
 • маркетинг:
  • контрагенти по типове: клиенти, доставчици, банки, партньори;
  • структура на контрагенти – отдели, подотдели;
  • множество лица за контакти;
  • множество фирми;
  • множество адреси;
 • снабдяване:
  • заявки за доставка, вътрешни и клиентски;
  • поръчки за доставка;
  • управление на падежи и задължения към доставчици;
  • входящи/доставни фактури;
  • проследяване на изпълнението на поръчки и заявки;
  • разпределение на доставни разходи;
  • окрупняване и разделяне на поръчки и доставки.
Уеб базирано ERP решение
 
Виж още индустрии
Уеб базирано ERP решение
Търговия
Търговия