Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Интеграция с телефонна централа
Имперо може да се интегрира с вашата VoIP телефонна централа, подобрявайки качеството на обслужване на вашите клиенти, като по-ефективно насочва и приоритизира разговорите. Имперо може да води автоматично записи за постъпилите и пропуснатите обаждания, както и да предоставя информация за обаждащия се при входящо обаждане.
Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още от предимствата на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Интеграция с телефонна централа
Интеграция с телефонна централа