Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите
Интеграция със счетоводен продукт

Имперо има изградена инфраструктура и функционалности, важни за интеграция със счетоводни продукти. Можете да избирате кои данни се осчетоводяват, да дефинирате структурата на аналитичностите, да укажете правила за осчетоводяване и да задавате конкретни контировки.

Можете да структурите приходите и разходите чрез финансови центрове (cost, profit и investment центрове).

Уеб базирано ERP решение
 
Вижте още от предимствата на Имперо
Уеб базирано ERP решение
Интеграция със счетоводен продукт
Интеграция със счетоводен продукт