Имперо ERP Уеб базирано решение Елементс Планиране и управление на ресурсите

www.impero.bg има за цел по-задълбочено запознаване с ERP решението ни Impero. Организирана по секции, информацията в сайта предоставя знания за по-задълбочен и многоаспектен поглед по основните пунктове, свързани с Impero, част от които са обект на представяне в настоящата страница.

Сред основните предимства на Impero място намират тези свързани с уеб-базираността му, гъвкавостта, възможността за интеграция с други системи, ценовата достъпност, ефективността и актуалността на съхранявата информация.

Съвкупност от множество модули, Impero не е изключение от характерния за изграждането на ERP системите модулен принцип. За потребностите на производствените и търговските организации Ladger е създала два стандартни пакета Impero производство и Impero търговия.

Едно бизнес софтуерно решение само по себе си е безполезно, когато не е съпътствано с подходящите услуги. Ето защо Ladger предоставя следните услуги свързани с Impero – бизнес анализ (първоначален анализ), интеграция, обучение, IT и бизнес консултиране.

На този сайт ще намерите още информация както за начините на използване на Impero, така и начините по които се осъществява навигацията в Impero и задаването на потребителски права на достъп, демонстрирани чрез видео презентации.

Чрез „направете запитване“ можете да се свържете с Extranet-a ни и да зададете възникналите около Impero въпроси, на които ще се радваме да отговорим.